Авторски права

Всички модели, снимки, структура на сайта, параметри на моделите, описание на артикулите и описание в отделните секции е собственост на www.avinonline.com, считано от датата на основаване на сайта. Никаква част от него не може да бъде копирана или използвана от други лица без изричното знание на съдържателите на сайта.

При копиране на информация от сайта, нарушителите се наказват съгласно закона за авторско право с предупреждение и призовка за нарушение на авторски права.